Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
  • corona virus
  • Corona Virus

தோற்று நோய் விஞ்ஞான பகுதி

இப்பிரிவானது 1959 ஆம் ஆண்டு WH0 வின் உதவியுடன் அமைக்கப்பட்ட பிற்பாடு நோய்க் கட்டுப்பாட்டியல் பிரிவானது உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் பொது சுகாதார ஆலோசகர் மற்றும் பொதுச் சுகாதாரத்தில் தகைமை பெற்ற உள்ளுர் மருத்துவ அதிகாரி என்போரால் இயக்கப்பட்டது. இவ் உள்ளுர் மருத்துவ அதிகாரியானவர் 1961 ஆம் ஆண்டில் நோய்கட்டுப்பாட்டுவியலாளராக முறைமை ரீதியாக நியமிக்கப்பட்டார். இவ் பிரிவானது பொதுச் சுகாதார மிருக வைத்திய சேவைகள் மற்றும் கொழும்பு 03 Chelsea Gardens இல் அமைந்துள்ள மருத்துவ புள்ளிவிபரவியலாளர் பிரிவு என்பவற்றுக்கு அருகாமையில் அமைந்திருந்தது.

மேலும் வாசிக்க..

Message for Public

டெங்கு இற்றைப்படுத்துனர்

2020 ஐனவாpயில் இருந்து தற்போது வரை 2019 ஆம் ஆண்டில் மொத்தமாக 31274 டெங்கு நோயாளிகளும் 16906 சந்தேகத்திற்கு இடமான டெங்கு நோயாளிகளும் தொற்று நோயியல் பிhpவில் டெங்கு நோயாளிகள் பதிவூ செய்யப்பட்டு வருகின்றனா;.

மேல் மாகாணத்தில் அண்ணளவாக 48.3 % டெங்கு நோயாளிகள் பதிவாகி உள்ளதுடன் அதிக எண்ணிக்கையான டெங்கு நோயாளிகள் 2017 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆவது வாரத்தில் பதிவாகி உள்ளனா;.

2017 ஆம் ஆண்டில் டெங்கு நோயின் திடீh; அதிகாpப்பிற்கு ஏற்பஇ மக்களுக்கிடையே டெங்கு பற்றிய விழிப்புணா;வூ ஏற்படுத்துதல்இ சுகாதார பழக்க வழக்கங்களை மக்களுக்கிடையே வலுவூ+ட்டுதல் மற்றும் டெங்கு நுளம்புகள் பரவாத வண்ணம் சுற்றுச் சுழலை தூய்மையாக வைத்திருத்தல்இ டெங்கு குடம்பிகள் பெருகும் இடங்களை அழித்தல் போன்ற செயற்பாடுகள் மூலம் இறப்பு வீதமானது ஒப்பிட்டளவில் குறைந்து காணப்பட்டதை அவதானிக்கக் கூடியதாக உள்ளது.

காய்ச்சல் ஏற்பட்டு ஆகக் குறைந்தது மூன்று நாட்களுக்குள் குறிப்பிட்ட நோயாளி மருத்துவ உதவியை நாடுவதுடன் அவரது இரத்த மாதிhpயானது ஆய்வூகூட பாpசோதனைக்கு உட்படுத்துவதும் அத்தியாவசியமானதொன்றாகும்.


Read More

COVID - 19 Distribution in MOH Areas

 

DISTRICT and MOH/QC wise categorization of confirmed COVID 19 Patients
COVID - 19 PCR Testing Algorithm
COVID - 19 All Circulars and Guidelines

 

பொதுமக்களுக்கான செய்திகள்

டெங்கு இற்றைப்படுத்துனர்

இவ் வருடத்தின் 10 மாதங்களில் 20334 சந்தேகப்படும் டெங்கு நோய்களும், 145 இறப்புக்களும் தீவு பூராகவுமுள்ள எல்லா நோய்பரவுகை...

மேலும் வாசிக்க..

லெப்ரோஸ்பிறோசிஸ்

இலங்கையில் விசேடமாக காணப்படும் வலய நோய் Leptospirosis ஆகும். முன் அனுபவம் மற்றும் எமது தரவுகள் ஆவன...

மேலும் வாசிக்க..

நிகழ்ச்சி நாளேடு

புதிய விடயங்கள்

Latest Events on Corona
உள்ளடக்கம் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.

COVID - 19 Daily Situation Report

 


COVID - 19 Situation Sri Lanka - Epidemiological Summary

COVID - 19 Vaccination Summary

 

COVID - 19 Confirmed Deaths   Weekly Analysis

 

COVID-19 Death Analysis - (5-18) Age group

COVID-19 Death analysis among vaccinated as of 15.09.2021

Preparation Pfizer Vaccine

Read More About COVID - 19

Provisional Clinical Guidelines on COVID-19
COVID - 19 Hospital Preparedness Final
To minimize COVID - 19 in the country


SL - TL 2019


Timor Leste - Sri Lanka twining agreement thematic area 3 - 2019

 

 

 

CKDu Study 2017


Epid / WHO / NSF CKDu Study 2017
Health and Emergency Response - Flood and landslide 2018

 

 

Dengue

 

Advice's for patients with Dengue Fever who are on ambulatory care ( Sinhala / Tamil / English)
Printable versions (Sinhala/Tamil/English)
Triage of fever patients with suspected dengue and criteria for admission
நிகழ்வுகளின் நிரல்

27-06-2011 to 29-06-2011 : எல்லா பதுளை மாவட்ட அரச சுகாதார களப் பணியாளர்களுக்குமான தடுப்பூசி பாதுகாப்பு மீதான பயிற்சி.

ஏனையவை

செய்தி
நோய்க் கண்காணிப்பு இணைய இணைப்பிற்குச் செல்கிறது.

நடைமுறை H399 (தொற்றுநோய்களின் வாராந்த தொகுப்பு) அடிப்படையிலான நோய்க் கண்காணிப்பு முறைமையானது இலங்கையின்...

மேலும் வாசிக்க

பத்திரிகைக் குறிப்பு


தடுப்பு தடுப்பூசி ஏற்பட்ட சில மணித்தியாலங்களில் ஐந்து மாதக் குழந்தையொன்று இறந்து விட்டதாக, புத்தளம் பிராந்திய நோய்ப்பரவுகைக்...

மேலும் வாசிக்க

© 2011 தோற்று நோய் விஞ்ஞான பகுதி - முழுப் பதிப்புரிமையுடையது
நிபந்தனைகள்
மேற்பார்வையின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது