Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)
 • Corona Virus
 • Corona Virus
 • Corona Virus
 • Corona Virus
 • Corona Virus
 • Corona Virus shoes
 • Corona Virus Exercise
 • Corona Virus
 • Corona Virus
 • Rubella
 • Rubella 1

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය

1959 දී ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙහි සහාය ඇතිව  එය ස්ථාපනය කරනු ලැබීමෙන් අනතුරුව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවධාන මහජන සෞඛ්‍ය උපදේශකවරයෙකු හා මහජන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ සුදසුකම්ලත් දේශීය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයෙකු විසින් වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිණි. එම දේශීය නිලධාරියාව 1961 දී වසංගත රෝග විද්‍යාඥයෙකු ලෙස විධිමත් ලෙස පත් කරන ලදී. කොළඹ 03, චෙල්සී උද්‍යානයේ මහජන සෞඛ්‍ය පශු වෛද්‍ය සේවාවන් හා වෛද්‍ය සංඛ්‍යා ලේඛන ඒකකය පවත්වාගෙන යනු ලැබූ ගොඩනැගිල්ලේම මෙම ඒකකයද පිහිටුවා තිබුණි.

තව දුරටත් කියවන්න...

පරිවර්ථනය වී නොමැත.

 


COVID - 19 Related Important documents NewLatest Circulars and Guidelines
Autopsy practices and disposal of humain remains of deaths occuring in Sri Lanka during the mandatory quarantine period ( Download)
Standard Operating Procedures on Admission of Foreign National Patients to Private Hospitals for treatment in Sri Lanka ( Download)
Provisional Clinical Practice Guidelines on COVID-19 suspected and confirmed patients Version V (Download)
Mandatory notification of lab confirmed COVID-19 cases ( Download )
Updated discharge criteria for COVID-19 patients ( Download )
Rational use of PPE and Infection prevention and control of COVID - 19 (Sinhala / TamilEnglish)
COVID-19 Laboratory test strategy Version II in  Sri Lanka (Download)
Interim guidance for surgical and medical procedures in relation to COVID - 19 (Download)
Disinfection of inside and outside of public buildings and open public places (Download)
Use of gloves in the community (Download)
COVID - 19 Exposure History
COVID - 19 Exposure History Updated 2020-03-27  (Download)
Home quarantine notice by Inspector General of Police
Self Quarantine -Sri Lanka Police (Download)
Quarantined Place - Sri Lanka Police (Download)
Corona Related Documents
General Welfare of COVID - 19 Patients (Download)

Police act on quarantine of suspected corona patients / contacts (Download)

Follow up of Sri Lankan nationals and other foreign nationals returning from high risk areas for COVID - 19 transmission (Download)

Follow up of Sri lankan nationals and other foreign nationals returning from high risk areas (Download)

Key consideration for repatriation and quarantine of travellers in relation to the outbreak of corona virus (English)

COVID - 19 Poster (Sinhala / Tamil)
COVID - 19 Case Investigation Form (English)
Information Leaflet for School Children - Corona (Sinhala)
Follow up Sheet and Combined Form For All REs (All 3 Languages)
Corona Virus Infection  - Fact Sheet (English / Sinhala)
New CORONA Virus - Press Release - 26-01-2020 (English / Sinhala / Tamil)

 

 

ILI Related Documents

Proposed measures to mitigate Influenza like illness at Institutional Level (English)

Revised Summery Guidelines for Patients with Seasonal Influenza Virus Infection ( English / Sinhala )

 

 

National Immunization Related Documents

National Immunization Summit, 2015 (Download)

Immunization Schedule (Download)

National Immunization Policy (Download)

 

 

Leptospirosis Related Documents

Prevention And Control Of Leptospirosis In Sri Lanka (Download)

 

 

New MOH and Clinic Vaccine Movement Register

New MOH Office (Download) and Clinic (Download) Vaccine Movement Register

 

 

Chronic Kidney Disease Related Documents

National Research Programme for Chronic Kidney Disease of Unknown Aetiology -WHO Report (PDF) (Download)

Investigation and Evaluation of Chronic Kidney Disease of Uncertain Aetiology - WHO Report (PPT) (Download)

 

 

Log Tag Analyzer Software Download

Log Tag Analyzer (Download)

Message for Public

ඩෙංගු පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම

2019 වර්ෂය තුළද ඩෙංගු බවට සැක කෙරෙන රෝගීන් 105049 ද 2020 මේ වන විට 28436 ක් ද දිවයින මුළුල්ලෙන්ම වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයට වාර්තා වී ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා

ඩෙංගු රෝගීන්ගෙන් ආසන්න වශයෙන් 28.9 %ක් පමණ වාර්තා වූයේ බස්නාහිර පළාතෙනි. වැඩිම ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව වාර්තා වූයේ 2017,  29 වන සතිය තුළදීය.

මදුරුවන් බෝවීමට ඉඩ ඇති ස්ථාන පරිසරයෙන් අඛණ්ඩව හා සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මෙන්ම උණ වැලඳුනු විට ගතයුතු ක්‍රියා මාර්ග සම්බන්ඳයෙන්  මහජනයා දැනුවත් වීමේ  අවශ්‍යතාවය මෙ මගින් පෙන්නුම් කෙරේ. එමෙන්ම දින තුනකට වඩා උණ රෝගය පවතීනම් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම හා අවශ්‍ය සායනික පරීක්ෂණ සිදුකරගැනීම වැදගත් වේ.


Read More

මහජන දැනුම්දීම්

ඩෙංගු පිළිබඳ යාවත්කාලීන කරීම

වර්ෂයේ ගත වූ මාස 10 තුළදී, ඩෙංගු බවට සැක කෙරෙන රෝගීන් 20334 ක් ද මරණ 145 ක් ද දිවයින මුළුල්ලෙන්ම වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයට වාර්තා වී ඇත...

තව දුරටත් කියවන්න...

මී උණ

මී උණ යනු ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික වූ සත්වාසාදන රෝගයකි. අප සතු අතීත අත්දැකීම් හා දත්ත මගින් පෙන්නුම් කෙරෙන්නේ මෙම රෝගය ප්‍රධාන වශයෙන්ම කෘෂිකර්මය හා සම්බන්ධ වූවක් බවයි...

තව දුරටත් කියවන්න...

සිදුවීම් දින දර්ශනය

නව තොරතුරු

Latest Events on Corona
සිදුවීම් ලැයිස්තුව

27-06-2011 සිට 29-06-2011 : බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍ර කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාම සඳහා ප්‍රතිශක්තිකරණ ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුහුණුව.

තව දුරටත් කියවන්න

පුවත්
රෝග ආවේක්ෂණය අන්තර්ජාලයට පිවිසෙයි.

පසුගිය දශක කිහිපය මුළුල්ලේ ශ්‍රී ලංකාවේ බෝවෙන රෝග ආවේක්ෂණ ක්‍රමය සඳහා ශක්තිමත් කේන්ද්‍රය වූයේ සාමාන්‍ය 11399...

තව දුරටත් කියවන්න...

පුවත්පත් නිවේදනය


පෙන්ටාවැලන්ට් (DTP – HepB - හිබ්) එන්නත ලබා දීමෙන් පැය කිහිපයකට පසුව මාස පහක් වයසැති දරුවෙකු මිය ගොස් ඇති බවට වාර්තාවක් පුත්තලම ප්‍රාදේශීය වසංගත රෝගවේදී ...

තව දුරටත් කියවන්න...

© 2011 වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය- 2011
කොන්දේසි භාවිතය
නිමැවුම සහ සම්බන්ධීකරණය